Gefaseerde sluiting Station Zwolle biedt kans

1015293.JPGwoensdag 18 januari 2012 21:56

De ChristenUnie vraagt zich af welke kansen er liggen voor de treinreiziger nu NS en ProRail hebben besloten dat station Zwolle niet vier weken dichtgaat in de zomer van 2012. In plaats van een aaneengesloten sluiting zullen de werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd.

De ChristenUnie ziet dit besluit als een kans om ervoor te zorgen dat de doorgaande reiziger van en naar Fryslân zo weinig mogelijk overlast van de werkzaamheden ondervindt. Ze wil dat gedeputeerde Kramer zich inzet voor een omgeleide intercity  Leeuwarden-Deventer.

De reiziger van en naar Fryslân heeft behoefte aan een doorgaande intercity verbinding  naar en via Zwolle. De bus kan voor sommige reizigers een goed alternatief zijn, maar voor veel reizigers is dit geen optie vindt de ChristenUnie. “Mensen die vaak naar of via Zwolle moeten reizen, of reizigers die een fiets of veel bagage bij zich hebben zitten echt niet te wachten op een tussentijdse busoverstap” zegt Anja Haga. De ChristenUnie wil dat de gedeputeerde zich, in aanvulling op vervangend busvervoer, hard maakt voor een omgeleide intercity Leeuwarden-Deventer die keert voor Station Zwolle. Hierdoor zullen doorgaande reizigers zo min mogelijk overlast van de werkzaamheden ondervinden.

Een omgeleide intercity via Deventer brengt het risico mee dat de kritische overstap niet gehaald wordt. De ChristenUnie vindt dan ook dat de gedeputeerde moet onderzoeken of het nodig en mogelijk is dat de vertrektijden van de intercity vanuit Leeuwarden worden aangepast.

Minister Schultz van Haegen heeft 18 januari een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met de mededeling dat  ProRail en NS definitief het besluit hebben genomen dat wordt afgezien van de aanpak om station Zwolle in de zomer van 2012 vier weken voor alle treinverkeer te sluiten en de reizigers per bus te vervoeren. De werkzaamheden zullen nu gefaseerd worden uitgevoerd. Over de wijze waarop voert ProRail nog overleg met de aannemer.

 Schriftelijke vragen:

  1. Herinnert u zich uw antwoorden op de mondelinge vragen over de sluiting van station Zwolle d.d. 13 juli 2011?
  2. Bent u ervan op de hoogte dat NS en Prorail hebben besloten dat sluiting van station Zwolle gedurende 4 weken tijdens de zomer inmiddels alsnog definitief van de baan is? Wat vindt u hiervan?
  3. Op welke wijze worden nu de infrastructuurmaatregelen rond Zwolle gerealiseerd? Betekent dit dat station Zwolle gedurende meerdere (lange) weekenden gesloten zal worden?
  4. Hoe beoordeelt u dit besluit met het oog op uw uitspraak op 13 juli jl. dat, gezien het reizigersbelang, sluiting van het station gedurende een aaneengesloten periode van vier weken te verkiezen is boven gefaseerde sluiting?
  5. Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn van dit gewijzigde besluit voor de reiziger van en naar Fryslan?
  6. Bent u bereid voor de dagen dat station Zwolle dicht gaat, in aanvulling op vervangend busvervoer, u hard te maken voor een omgeleide intercity Leeuwarden-Deventer die keert voor station Zwolle zodat doorgaande reizigers (met fiets en/of bagage) zo min mogelijk overlast van de werkzaamheden ondervinden?
  7. Deelt u de mening dat het risico op het niet halen van de kritische overstap in Deventer voor zo’n omgeleide trein kan worden afgedekt door gedurende deze dagen zo nodig de vertrektijden vanuit Leeuwarden aan te passen? Wat gaat u eraan doen om dit mogelijk te maken?
  8. Kunt u inmiddels aangeven wat de gevolgen zijn voor de reistijd via Zwolle voor doorgaande reizigers richting Amersfoort en Deventer van zowel stopstations als intercitystations op de lijn vanuit Leeuwarden voor de volgende opties: a.alternatief busvervoer b.noodstation met doorgaande verbinding Meppel-Deventer c.alternatief busvervoer en doorgaande verbinding Meppel-Deventer zonder noodstation?

#sterk

« Terug