Meer natuur met breder draagvlak

20190508_112808 2.jpgwoensdag 08 mei 2019 13:27

Fryslân is mooi en heeft een prachtige natuur. Natuur- en landbouworganisaties verwachten meer nieuwe natuur te kunnen aanleggen binnen het beschikbare budget van de provincie. De fractie van de ChristenUnie brengt op 8 mei een werkbezoek aan It Fryske Gea om te horen hoe ver de plannen zijn.

In Olterterp worden we hartelijk ontvangen door Chris Bakker. Hij is adjunct-directeur van het Fryske Gea. Samen met LTO Noord, Staatsbosbeheer, Het Friesch Grondbezit, Natuurmonumenten, Kollektiven Beried Fryslân, Friese Milieu Federatie, Feriening Biologyske Boeren Fryslân en Wetterskip Fryslân werken zij een plan uit om het natuurbeleid van de provincie over te nemen. Dit plan wordt ook wel ‘Natuur mei de Mienskip’ genoemd.

‘Er zijn treurige verhalen over de afname van de biodiversiteit maar er zit een trend in om het tij te keren. Dat motiveert ons om het werk in de natuur door te zetten,’ zegt Chris Bakker. It Fryske Gea beheert 20.000 hectare natuur en heeft 37.000 leden.

In het nieuwe plan blijft de provincie eindverantwoordelijk en krijgt een andere rol. Doel van het plan is om geld te besparen, natuur meer één te laten worden in de woonomgeving en de eindbeheerder er direct bij te betrekken. Wanneer de eindbeheerder van het begin af aan erbij betrokken is voelt het meer eigen en kan er ook meer. Ook verwachten de betrokken organisaties een breder maatschappelijk draagvlak te creëren.

Na een levendige discussie over natuurbeheer en hoe de mienskip er meer bij betrokken kan worden, sluiten we ons bezoek af. We zijn uitgenodigd om later nog eens terug te komen voor een veldexcursie. In juli 2019 nemen Provinciale Staten een besluit over Natuur mei de Mienskip.

Labels

« Terug