Verlenging ganzenaanpak

Ganzen.jpgdinsdag 26 februari 2019 11:56

‘Fryslân: It bêste lân fan d’ierde. Dat hebben ook de ganzen ontdekt. In grote getale komen ze naar het mooiste land op de aarde,’ zegt Reitze Douma tijdens de Provinciale Statenvergadering van 26 februari 2019. Het voorstel is om de huidige ganzenaanpak te verlengen tot en met 2023.

De ChristenUnie kan zich vinden in de verlenging van de ganzenaanpak. Een reden hiervoor is dat er op dit moment nog te weinig gegevens zijn om goed te kunnen evalueren. Wat ook nog mee speelt is de internationale regelgeving die er aan komt.

Het enige waarover we niet tevreden zijn is de bonus-malus regeling voor de boeren. Als de schade aan de gewassen niet met 5 tot 10 procent per jaar afneemt is het gevolg dat de schadevergoeding verder omlaag gaat. Dit vinden wij niet goed doordacht. Een boer heeft immers niet alle factoren in de hand. Dus vinden wij het niet terecht als het schadebedrag nog minder wordt. Statenlid Reitze Douma pleit voor het afschaffen van de bonus-malus regeling of om op z’n minst deze regeling op te schorten.

De gedeputeerde geeft aan hier heel voorzichtig mee om te gaan. Hij zegt toe, dat hij eerst bij de Staten komt alvorens hij een besluit neemt over het toepassen van de bonus-malus regeling.

Labels

« Terug